10 December Sunday

ഓടിയെത്താൻ ഓൺലൈൻ പഠനം!

അയിഷ സമീർUpdated: Wednesday Aug 16, 2023

പഠിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രക്രിയയിലും പഠനത്തിലും എല്ലാം നിയന്ത്രണാധികാരം ലഭ്യമാവുന്ന തരത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് വഴിവച്ച ഒന്നാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെയാകെ  മാറ്റിമറിച്ച കോവിഡ്19 മഹാമാരിക്ക് ശേഷം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ജനപ്രീതി ഏറെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും 80 ശതമാനംവരെ കുട്ടികൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ ടൂളുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോയത്. ഇന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനായി വ്യക്തിഗത ട്യൂഷൻ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഏതൊരു പഠനരീതിയേയും പോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠനത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട് എന്നത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പഠിതാക്കളുടെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് ഒട്ടേറെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ മാർഗരീതികൾ ലഭ്യമാണ്.  

വൺ ടു വൺ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരൊറ്റ അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗത പരിശീലനം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അധ്യാപകരിൽ നിന്നും പഠിതാക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധയും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ക്ലാസുകളും ലഭ്യമാകും.  വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങളും താൽപര്യങ്ങളും പഠന മുൻഗണനകളും നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഈ രീതിയുടെ പ്രധാന ഊന്നൽ. പഠന പുരോഗതിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മാർഗദർശവും പൂർണപിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമായി മെന്റർ കൂടെയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

ഗ്രൂപ്പ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ

ഒരു വെർച്വൽ ക്ലാസ്റൂം ക്രമീകരണത്തിൽ, ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനിലൂടെ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാനാകുന്ന സംവിധാനമാണിത്.  ടീച്ചർ മുഴുവൻ ക്ലാസിനേയുമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ, സമപ്രായക്കാരുടെ ഇടപെടലുകൾ, സഹകരിച്ചുള്ള പഠനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

റെക്കോഡഡ് സെഷനുകൾ

മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ പാഠങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സമയത്തിനും സൗകര്യത്തിനുമസരിച്ച് കാണുന്ന വിധത്തിൽ ചില ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.  ഈ പാഠങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ, ചിത്രീകരണങ്ങൾ, ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വേഗതയിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും.  എന്നാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സെഷനുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ തത്സമയം പരിഹരിക്കാനോ വ്യക്തത വരുത്താനോ കഴിയില്ല എന്നത് പരിമിതിയാണ്.

ഇവ കൂടാതെ, ഇൻസ്ട്രക്ടർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുറിപ്പുകളും പഠന ഗൈഡുകളും ഇമെയിൽ വഴിയോ തൽസമയ ചാറ്റ് മെസേജുകൾ വഴിയോ ഒക്കെ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലാസുകളുമുണ്ട്.  വിവിധ തരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ വൺടുവൺ ഓൺലൈൻ സെഷനുകൾ ആണ് ഏറെ ഫലപ്രദം

വൺ ടു വൺ ട്യൂഷൻ രീതിയുടെ പ്രത്യേകതകളും പ്രയോജനങ്ങളും   

ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ  വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവരുടേതായ അധ്യാപകർ ഉള്ളതിനാൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതിന്റെ പ്രയോജനമുണ്ട്.  ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഇഷ്ടാനുസൃത നിർദ്ദേശങ്ങളും കേന്ദ്രീകൃത പിന്തുണയും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കൗമാരക്കാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അതുല്യമായ ആവശ്യകതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കുന്നു.  ദുർബ്ബല മേഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നതിലും ആവശ്യാനുസരണം കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും അധ്യാപകന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. വൺ ടു വൺ ട്യൂട്ടറിങ്ങിന്റെ ചില മെച്ചങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം.

●    വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ വൺടുവൺ ട്യൂട്ടറിംങ്ങിൽ പാഠങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പ്രയോജനമുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം, അതിന്റെ ഭാഗമായി പഠിക്കുമ്പോൾ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതിനൊത്തു പഠിച്ചു മനസിലാക്കി മുന്നേറാൻ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല.  എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ട്യൂട്ടറിംഗിലൂടെ, ട്യൂട്ടർക്ക് ഒരു പഠിതാവ് ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും മനസിലാക്കാനും ആ വിഷയങ്ങൾ/മേഖലകൾ പ്രത്യേകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പാഠങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അധ്യയനം ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ട്യൂട്ടറിംഗ് പരിമിതികളെ മറികടക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത ഊന്നൽ ലഭ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുട്ടിയെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും.

●    സൌകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് പഠനം ക്രമീകരിക്കാം  അക്കാദമിക് നിലവാരത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായപ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ സെഷനുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത്തരം ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് സാദ്ധ്യമാകുന്നത് വഴി സ്ഥിരമായി നിശ്ചയിക്കുന്ന  ഷെഡ്യൂളുകളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും പഠിതാക്കളെ  അവരുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളും പഠനമുൻഗണനകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് അവരവർക്ക് സൌകര്യപ്രദമായ ഒരു പഠന ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി അത് പിന്തുടരാൻ  അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു ടൈംടേബിളിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു പഠന അന്തരീക്ഷം സജ്ജീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ സമഗ്രമായ  അക്കാദമിക് അനുഭവം  മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

●    സുരക്ഷയും ആശ്വാസവും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം സുരക്ഷിതവും സുഖപ്രദവുമായ പഠന അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിദുരന്തം, മഹാമാരി പോലുള്ള പ്രക്ഷുബ്ധവും അരക്ഷിതവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ. യാത്രയും മറ്റ് ആശങ്കകളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു സാധാരണ ക്ലാസ് മുറിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും ആശങ്കകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി സ്വന്തം വീട്ടിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അക്കാദമികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമാകും.

●    മെച്ചപ്പെട്ട ധാരണയും പിന്തുണയും ഓൺലൈൻ പഠനം അക്കാദമികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും വിജയകരമായി ഗ്രഹിക്കാനും നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്  .  ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സെഷനുകൾ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിഗത വിശദീകരണങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾക്കും മറ്റും  വ്യക്തത വരുത്തൽ, കൂടുതൽ കണിശമായ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നിവ സാധ്യമാകും. ഈ തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രീകൃതമായ  സമീപനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയും സജീവമായ പങ്കാളിത്തം, വിഷയം ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കൽ തുടങ്ങിയവ  പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മുഴുവൻ സമയ പിന്തുണയും കൂടിയാകുന്നതോടെ പ്രയോജനം വർദ്ധിക്കും.

●    പഠിതാക്കളിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം  പഠിതാവിന്റെ  പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒറ്റത്തവണ സെഷനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ, പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും മറികടക്കുന്നതിലും അവർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നും. ഇത് അവരുടെ ദീർഘകാല വിജയത്തിന് നിർണായകമാണ്. ഒരു അദ്ധ്യാപകനുമായുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ട്യൂട്ടറിംഗ് ബന്ധം വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുന്നിൽ ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ള  ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ ഒക്കെ അപകർഷത ഇല്ലാതെ തന്നെ സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതെ അവർക്ക് സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ  അത് പഠിക്കാൻ ആയാലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായാലും ഒക്കെ  കഴിയും. സഹപാഠികളുടെ മുന്നിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ ഉത്തരം നൽകാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും ഇത് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കുന്നു, അത് വിദ്യാലയത്തിലേയും സമൂഹത്തിലേയും മികച്ച പ്രകടനത്തിനും അവരെ സഹായിക്കും.

●    ദുർബലമായ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എത്ര മിടുക്കനായാലും, ഒരു വിഷയത്തിൽ എത്ര നല്ല ധാരണ നേടിയാലും അവർക്ക് സഹായവും പുരോഗതിയും ആവശ്യമുള്ള മേഖലകൾ, പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. വൺ ടു വൺ പഠന സങ്കേതങ്ങൾ വഴി ഓരോ പഠിതാവിന്റെയും ബലഹീനതകളും ശക്തികളും മനസ്സിലാക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് സാധിക്കും.  ഓരോ കുട്ടിയേയും വ്യക്തിഗതമായി ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ അക്കാദമിക് പ്രകടനത്തിലെ ദുർബലമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവ വേണ്ട രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അദ്ധ്യാപകർക്ക് കഴിയും.

●    അധ്യാപക  വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധം വൺ ടു വൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്യൂട്ടർമാർ ഓരോ വിഷയത്തിലും പാഠഭാഗത്തിലും അവരുടെ തനതായ ഒരു വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അത് വിദ്യാർത്ഥിയെ  പുതിയ വിവരങ്ങളിലും വിഷയത്തിലും അറിവും വൈഗദ്ധ്യവും നേടാൻ മാത്രമല്ല, ക്ലാസിന് പുറത്ത് ആ അറിവ് പ്രയോഗിക്കാൻ പഠിക്കാനും സഹായിക്കും. ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പാഠഭാഗം  ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഓൺലൈനിൽ തങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വസ്തനും അർപ്പണബോധമുള്ളതുമായ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ടെന്ന ചിന്ത കുട്ടികളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

 പരിമിതികൾ

●    സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിമിതികളും  : പഠന പ്രക്രിയയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളോ സോഫ്റ്റ്വെയർ പിശകുകളോ ഹാർഡ്വെയർ പ്രശ്നങ്ങളോ വൈദ്യുതി തടസ്സമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പഠനപ്രക്രിയ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല എന്നത് ഒരു പ്രധാന പരിമിതിയാണ്.

●    നേരിട്ടുള്ള ഇടപഴകലിന്റെ അഭാവം: പരമ്പരാഗത ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഓൺലൈൻ പഠനം എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിഗത ഇടപഴകലിന്റെ അതേ നിലവാരമോ ഫലമോ നൽകണമെന്നില്ല.  ചില വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാമൂഹികവും ആശയവിനിമയപരവുമായ ശേഷികൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിക്കാതെ വരാം.

●    പ്രായോഗിക പഠനത്തിനുള്ള പരിമിതമായ അവസരങ്ങൾ: ചില വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഓൺലൈൻ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. പ്രായോഗിക പഠനത്തിനും അനുഭവങ്ങൾക്കുമുള്ള അവസരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലുണ്ട്.

●    ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കലും സ്വയം അച്ചടക്കവും: സ്വന്തം വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം ആണെങ്കിലും ശ്രദ്ധ പതറിപ്പോകാൻ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ  ഓൺലൈൻ പഠനവേളയിൽ  പഠിക്കുമ്പോൾ ഏകാഗ്രത നിലനിർത്താൻ സ്വയം അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണ്.  അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു പഠന അന്തരീക്ഷം സജ്ജീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ചുരുക്കത്തിൽ,  അക്കാദമികമായി പരിമിതികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിംഗ് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്.  വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ, സൗകര്യപ്രദമായ ഷെഡ്യൂൾ, സുരക്ഷ, മെച്ചപ്പെട്ട ധാരണ എന്നിവയൊക്കെ  പഠിതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. ഏതൊരു മേഖലയയേയും പോലെ തന്നെ, ഇതിൽ മെച്ചങ്ങളും പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ  ഓൺലൈൻ പഠന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും സാങ്കേതിക പുരോഗതി നേടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും പഠനത്തിലും വ്യക്തിവികാസത്തിലും പിന്നാക്കം പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ടൂളുകൾ ഒരു നിർണായക സ്ഥാനം തന്നെയാവും വഹിക്കുക.

അയിഷ സമീർ, വൺ ഓൺ വൺ അക്കാദമി സ്ഥാപക


ദേശാഭിമാനി വാർത്തകൾ ഇപ്പോള്‍ വാട്സാപ്പിലും ടെലഗ്രാമിലും ലഭ്യമാണ്‌.

വാട്സാപ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലിക് ചെയ്യു..
ടെലഗ്രാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലിക് ചെയ്യു..
----
-----
-----
 Top